Connect with us

Publicat cu

pe

România are o mare oportunitate de a asigura securitatea energetică a cetățenilor, concomitent cu accelerarea decarbonării sectorului energetic, reducerea costurilor și eliminarea combustibililor fosili. Asociația Industriei Lemnului – Prolemn invită guvernanții să demareze cât mai curând un program de susținere a montării de instalații pentru încălzire rezidențială pe biomasă sau peleți, cu beneficii enorme pe plan economic, social și de mediu.

Deși resursa lemnoasă – o resursă verde și regenerabilă – este disponibilă local pe scară largă în România, iar sectorul industrial are din plin capacitatea de a valorifica această resursă pentru sectorul energetic, lipsa unor politici de sprijinire a instalațiilor rezidențiale sau comunitare întreține sărăcia energetică a unei mari părți a populației. Autoritățile continuă să susțină proiecte pe combustibili fosili, să sprijine SACET-urile pe  cărbune să achiziționeze credite de carbon  irosind  astfel resursele  pentru  investiții sau să promită utopice dezvoltări ale rețelei de gaze naturale sau instalații pe hidrogen, în loc să vadă oportunitățile aflate la îndemână.

Potențialul energetic al biomasei lemnoase și agricole în România este mai mare decât potențialul cumulat al resurselor hidroelectrice, eoliene, solare și geotermale, potrivit estimărilor oficiale raportate în PNAER. În mixul energetic al consumului național pentru producerea energiei termice, lemnul de foc și alte tipuri de biomasă ocupă o fracție de 42%, restul fiind împărțit între energie electrică (11%) și combustibili fosili (gaze naturale, cărbuni, GPL etc.).

Dar acest potențial este utilizat mult sub capacitatea sa.

3,5 milioane de gospodării folosesc 12-14 milioane de tone lemn de foc pe an, în sobe tradiționale, cu randamente energetice scăzute. În același timp, în plină criză energetică globală, România produce 600.000 t de peleți, din care consumăm doar 200.000 t, restul de 400.000 t le exportăm.

De ce nu putem utiliza această producție internă? De ce să nu asigurăm confortul cetățenilor din producție proprie?

Prezent la o zi a porților deschise organizată de compania Star Gate în județul Bistrița-Năsăud, Cătălin Tobescu, Președintele Asociației Industriei Lemnului – Prolemn, a arătat: „Atunci când se vorbește de securitate energetică, de eficiență energetică, se ignoră faptul că în consumul energetic al unei gospodării consumul de energie termică este de 3-4 ori mai mare decât consumul de energie electrică. Pentru energie electrică există direcții de acțiune, prin investițiile în energie nucleară, solară, eoliană, centrale mari pe gaze pentru o perioadă de tranziție. Pentru energia termică nu avem alternative. Extinderea rețelelor de gaze se realizează foarte încet și cu costuri enorme. Hidrogenul verde este o poveste pe termen mediu și lung. Sărăcia energetică înseamnă pentru gospodării lipsa alternativelor pentru energia termică, pentru încălzire. Avem 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn de foc, cu randamente energetice de folosire a resursei de lemn foarte mici. Orașe mari din România se încălzesc cu ajutorul unor sisteme centralizate pe bază de cărbune, multe în pragul colapsului datorită costurilor cu certificatele de carbon. Iar în acest timp, România exportă o energie verde foarte valoroasă: dintr-o producție națională de 600.000 de tone de peleți, 400.000 de tone sunt exportate. Considerând costul peleților de 300 de Euro/tonă, un MWh de energie termică din peleți costă maxim 65 de Euro/MWh.  Dacă  luăm în  calcul peleți obținuți  din  biomasă  agricolă,  disponibilă  din belșug  în  România, acest  cost  scade  la jumătate !  Iar resursa  de  lemn  valoroasă rămâne  disponibilă   pentru  industrie,  creând  valoare  adăugată , dezvoltare  și  o  economie  verde , bazată  pe  resurse  regenerabile. Pentru comparație, costul de producție pentru un MWh termic al ELCEN, pentru București, este de aproximativ 100 de Euro/ MWh, iar adăugând costurile de distribuție se ajunge la 200 de Euro/ MWh. Biomasa reprezintă soluția disponibilă imediat, bazată pe o resursă verde, locală, pentru decarbonare, reducerea costurilor și securitate energetică. Un program național de instalare a centralelor pe peleți, pentru încălzirea rezidențială, are un raport cost/beneficii de 4-5 ori mai mari decât programele de instalare de panouri fotovoltaice.”

Europa se orientează spre biomasă pentru încălzire

Europa înțelege că instalațiile pe peleți sau biomasă sunt o modalitate ieftină, eficientă și rapidă de a oferi confort termic populației, utilizând o resursă regenerabilă și neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, disponibilă pe scară largă la nivel local și fără expunere în fața frământărilor geopolitice care amenință securitatea energetică a continentului.

Astfel, multe țări europene derulează programe naționale de susținere pentru montarea de instalații pentru încălzire rezidențială pe biomasă sau peleți, iar suportul oferit poate fi consistent – în medie statele oferă 4-5.000 de Euro pentru fiecare proiect, în funcție de țară, dar susținerile pote ajunge și la 7.500 de Euro (Austria) sau chiar 15.000 de Euro (Letonia).

Suport maxim acordat de state pentru instalarea centralelor pe peleți
Austria 7.500 Euro (+ ajutor regional)
Belgia 6.000 Euro
Germania 3.000 Euro
Italia 5.000 Euro
Letonia 5.000 Euro (până la 15.000 Euro cu bonificații adiționale)
Olanda 2.500 Euro (+ bonus de putere)
Polonia 4.000 Euro
Slovacia 1.500 Euro
Slovenia 5.000 Euro
UK 5.000 GBP

Sursa datelor: https://www.enplus-pellets.eu/en-in/news-events/latest-news/788-national-support-schemes-that-will-help-you-switch-to-pellet-appliance.html

În România, instalarea de centrale rezidențiale este un subcapitol al unui program de eficientizare energetică a locuințelor, cu o aplicabilitate dificilă și o promovare insuficientă. Populația nu știe ce suport poate accesa și în ce condiții, iar însăși posibilitatea instalării unei centrale moderne pe bază de peleți este necunoscută majorității potențialilor beneficiari.

Ce putem face cu un miliard de Euro: investițiile în energie produsă din biomasă sunt cele mai rentabile

Pe energie solară, prin programul Casa Verde Fotovoltaice se acordă o finanțare de 20.000 lei, echivalentul a aproximativ 4.000 de Euro, pentru o capacitate bazată pe panouri solare de 3 kWh. Panourile solare furnizează energie electrică doar când este soare. În calculele uzuale se consideră 1000 de ore/an. Deci cu o investiție de 4.000 de Euro obținem 3 MWh energie electrică/an.

Cu aceeași 4.000 de Euro într-un program de instalare centrale termice pe peleți, instalăm o centrală termică cu putere de minim 20 kWh, care funcționează permanent în anotimpul rece și poate furniza și apa caldă. Aceasta ar putea funcționa minim 4.000 de ore/an, cu o putere generată medie  anual de minim 20 MWh/an pentru o gospodărie.  Aport  de  securitate  energetică  de 6-7  ori  mai  mare  cu aceeași  investiție,  în favoarea  centralelor  pe  peleți.

Beneficiile de reducere a costurilor pentru gospodărie sunt mult mai mari prin  susțineea instalării  centralelor  pe  peleți. Și concomitent mai mult decât dublăm eficiența energetică a utilizării resursei de lemn, de la 30 % în sobe tradiționale la 90% în peleți.

Cost comparativ extindere  rețea  de gaze/ panouri solare/centrale  pe peleți:

  • cu 1 miliard de Euro extindem rețeaua de gaze pentru a racorda 200.000 locuințe. Costurile efective de racordare, suportate de gospodării, dublează acest cost. Cost public: 5.000 de Euro/gospodărie, pentru o resursă cu disponibilitate incertă (gazul natural), un combustibil fosil considerat momentan „de tranziție” pentru obiectivele de decarbonare ale Uniunii Europene, dar cel mai probabil înlocuit în curând.
  • cu 5.000 de Euro/ gospodărie putem instala panouri solare cu o putere de 3 kWh și o producție de energie electrică solară de 3 MWh/an, folosind o resursă cu disponibilitate impredictibilă și necesitând alte investiții incerte pentru capacități individuale de stocare a energiei produse în perioadele de vârf.
  • cu 5.000 de Euro/gospodărie, instalăm o centrală termică pe peleți. Producție energie termică: minim 20 MWh/an, cu o resursă regenerabilă, neutră din punct de vedere a emisiilor de CO2, disponibilă local pe scară largă în România.
Panouri fotovoltaice Centrale pe gaze Centrale pe peleți
Costuri 4.000 Euro/gospodărie + costuri adiționale de stocare/transport a energiei în perioadele de vârf 5.000 Euro/gospodărie extindere rețea +

4-5.000 Euro/ gospodărie instalații individuale (racordare)

4-5.000 Euro/gospodărie
Putere instalată 3 kWh 20 kWh 20 kWh
Energie produsă 3 MWh/an, electric 20 MWh, termic + apă caldă menajeră 20 MWh/an, termic + apă caldă menajeră
Resursă regenerabilă Da Nu Da
Resursă disponibilă Parțial și impredictibil Limitat și impredictibil Da
Costul resursei Zero Mare și fluctuant Mic și stabil

 

Principiul utilizării lemnului în cascadă: utilizarea eficientă a resursei înseamnă industrie puternică, securitate energetică și mediu protejat

Principiul utilizării lemnului în cascadă înseamnă avantaje enorme, atât pentru economie și societate cât și pentru mediu. Acesta presupune utilizarea judicioasă a resursei din lemn, cu valorificarea superioară a fiecărei fracții de resursă pe fiecare etapă suplimentară de procesare, și poate fi înțeles imediat cu un exemplu concret.

Să luăm un metru cub de lemn. Dacă devine lemn de foc și este ars într-o sobă tradițională, poate produce maxim 2,5 MWh de energie.

Același metru cub de lemn poate fi introdus în lanțurile de prelucrare industrială, prin care se obține cherestea, mobilă, case sau alte produse din cherestea. Această prelucrare înseamnă valoare adăugată, înseamnă locuri de muncă și aport la bunăstarea comunităților. Iar resturile rezultate în urma fiecărei etape de prelucrare (coajă, rumeguș, talaș, etc.), dacă sunt uscate industrial, peletizate și utilizate în instalații cu randamente energetice superioare (centrale pe biomasă sau peleți), produc aceeași cantitate de 2,5 MWh energie – peleții au o putere calorică mult mai mare.

Deci prin utilizarea resursei de lemn în cascadă se poate obține aceeași cantitate de energie cu beneficii adiționale enorme – inclusiv produse din lemn. Iar pădurea generatoare de resurse este protejată pentru că nu se recoltează lemn suplimentar pentru a fi ars ca lemn de foc, cu randamente economice și energetice extrem de mici.

Concluzii

Oportunitatea implementării unei scheme naționale de suport pentru instalarea centralelor pe peleți este enormă. Costurile revin la 4-5.000 de Euro/gospodărie, mult mai puțin decât se investește pentru a racorda o gospodărie la rețeaua de gaze sau cu instalații solare de putere comparabilă.

 

Citește mai departe
Apasă pentru a comenta

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Business

eFactura SVAP, softul performant care poate face în mod automat toate raportările necesare de la 1 ianuarie

Publicat cu

pe

Cu doar câteva click-uri, facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme, se poate face în mod automat, fără erori, de către aplicația specializată creată de SIMAVI.

Cu ajutorul soluției eFactura SVAP, facturile sunt emise și încărcate automat în sistemul RO e-factura. După ce sunt înregistrate la ANAF, facturile sunt apoi descărcate automat si înregistrate în contabilitate. În plus, softul dezvoltat de SIMAVI generează documente în sistemul de achiziții, gestiune și financiar contabil.

Pentru a veni în întâmpinarea operatorilor economici care au obligația de a emite facturi electronice, compania Software Imagination & Vision (SIMAVI), cel mai mare integrator de

produse software din România, a lansat pe piață eFactura SVAP, o soluție inovatoare pentru generarea noii raportări SAF-T, pentru eFactura și pentru completarea altor declarații fiscale.

Parte a celui mai eficient sistem ERP din România, SVAP2025, este o soluție informatică 100% românească, adaptată legislației naționale,  care permite companiilor să automatizeze întreg procesul laborios și complicat.

Află mai multe despre beneficiile eFactura SVAP din clipul de mai jos:

Despre SIMAVI

Software Imagination & Vision (SIMAVI) este specializată în implementarea de proiecte informatice complexe de digitalizare. Compania furnizează servicii informatice direct către organizații ale Comisiei Europene și către multe instituții și companii din România, Europa și Orientul Mijlociu.

Citește mai departe

Business

Compania românească care furnizează servicii informatice direct către organizații ale Comisiei Europene a creat roboții-asistenți pentru a înlocui gestionarea manuală a documentelor financiar-contabile

Publicat cu

pe

Confruntate cu deficit de forță de muncă, companiile au nevoie de robotizare pentru a automatiza sarcinile manuale și repetitive, mari consumatoare de timp, precum cele caracteristice departamentului financiar.

Compania Software Imagination & Vision (SIMAVI), cel mai mare integrator de produse software din România, a dezvoltat roboții-asistenți- o soluție inovatoare care automatizează activitatea departamentului financiar în proporție de 90%.

Partener al Comisiei Europene în peste 20 de proiecte de furnizare de servicii IT, SIMAVI a îmbinat experiența acumulată de-a lungul timpului în implementarea de proiecte informatice complexe de digitalizare cu tehnologia UiPath pentru a crea un produs revoluționar pentru automatizarea proceselor financiare ale unei companii.

Parte a modului ROBOSVAP, roboții-asistenți funcționează pe orice soluție informatică (ERP) și elimină introducerea manuală a datelor în sistemul de contabilitate.

Roboții-asistenți cresc productivitatea departamentului financiar prin înlocuirea factorului uman în activitățile repetitive și laborioase, precum: extragerea și prelucrarea datelor din facturi, a extraselor bancare, a foilor de pontaj, a formularelor, cererilor, avizelor de deplasare teren, dar și pentru introducerea automată în interfața sistemului ERP a datelor extrase.

Ca inovație absolută, roboții-asistenți dezvoltați de SIMAVI acoperă documentele folosite în cadrul Departamentelor Financiare (facturi, extrase bancare etc) și pot fi extinși la orice alt document și flux operațional: financiar-contabil (stocuri, producție), administrativ / HR (foi de pontaj, calcul salarial, formulare, cereri etc), operațional (avize deplasare teren etc).

Roboții-asistenți creați de SIMAVI beneficiază de actualizări în pas cu legislația din România (bilanț și anexe, declarații fiscale precum D300, D390, D394, D112 sau noua raportare SAF-T).

Una dintre primele companii din România care a adoptat soluția dezvoltată de SIMAVI este Meridian Auto.

Meridian Auto a implementat roboții-asistenți dezvoltați de SIMAVI pentru a înlocui gestionarea manuală a documentelor departamentului financiar, activitate care necesita cel mai mare efort de operare manuală la nivelul companiei, și a obținut o economie de timp de 94%, prin automatizarea operațiunilor cu furnizorii, și de 90%, prin automatizarea extraselor bancare.

Roboții-asistenți gestionează toate extrasele bancare ale companiei, facturile de la furnizori, extrasele bancare, plățile, încasările și alte documente financiare, în 10% din timpul necesar unui angajat.

Mai multe despre funcționalitățile roboților-asistenți dezvoltați de SIMAVI, în testimonialul Meridian Auto.

Dacă ești interesat să afli mai multe despre roboții-asistenți dezvoltați de SIMAVI, completează formularul.

Despre SIMAVI

Compania Software Imagination & Vision (SIMAVI) este specializată în implementarea de proiecte informatice complexe de digitalizare. Portofoliul SIMAVI cuprinde soluții informatice care acoperă întregul spectru de nevoi al oricărei organizații, fie aparținând managementului privat, fie aparținând managementului public.

Citește mai departe

Business

O stradă bine semnalizată este o stradă mai sigură! Semnalizarea rutieră, crucială în prevenirea accidentelor de circulație

Publicat cu

pe

România se află în fruntea clasamentului European la numărul de accidente provocate de șoferi, iar cifrele sunt în continuă creștere.

În fiecare zi, cinci persoane mor în accidente rutiere și alte 76 sunt rănite.

Cele mai multe victime sunt din Municipiul Bucuresti, Iași, Cluj, Bacău și Prahova.

De peste 10 ani, multe state au adoptat modelul semnalizării cu dinamică luminoasă prietenoasă cu mediul, pe baza energiei solare. În doar câțiva ani, țări precum Danemarca, Polonia sau Lituania au înregistrat scăderi semnificative ale accidentelor rutiere.

Romania are la dispoziție soluții pentru reducerea considerabila a accidentelor rutiere. Tehnologii construite în țară de către liderul național în semnalizare rutieră.

Vesta Investment, liderul de piață în securitate pasivă rutieră cu o experiență de 30 de ani pe piața din România, produce anual, în regim propriu, indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră cu LED-uri de mare putere, ce sunt dotate cu panouri solare prietenoase cu mediul.

O stradă bine semnalizată este o stradă mai sigură.

Vesta Investment. Previne imprevizibilul!

Citește mai departe

Facebook

Articole Populare